JLM IMPACT

מאגד אקדמי מבוסס חדשנות

מאגד JLM Impact מורכב ממרכזי חדשנות ויזמות של שלושה מוסדות אקדמיים מובילים בירושלים: האוניברסיטה העברית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ועזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה.
המאגד הוקם במטרה לעודד חוקרים וסטודנטים לצעוד במסלולי החדשנות והיזמות ולפתח את העיר ירושלים כסביבה בעלת תרבות חדשנית-יזמית.
יחד, מאגד החדשנות JLM IMPACT רותם את כוחם של העיצוב, ההנדסה והמדעים כדי לקדם השפעה חיובית בירושלים ובעולם.

האקתונים

האקתון 2020

האקתון 2021

האקתון 2022

האקתון 2023

קורסים

קורס מקוון

קורס מקוון

קורס מקוון

קורס אנליסטים