JLM IMPACT

מאגד אקדמי מבוסס חדשנות

מאגד JLM Impact מורכב ממרכזי חדשנות ויזמות של שלושה מוסדות אקדמיים מובילים בירושלים: האוניברסיטה העברית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ועזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה.
המאגד הוקם במטרה לעודד חוקרים וסטודנטים לצעוד במסלולי החדשנות והיזמות ולפתח את העיר ירושלים כסביבה בעלת תרבות חדשנית-יזמית.
יחד, מאגד החדשנות JLM IMPACT רותם את כוחם של העיצוב, ההנדסה והמדעים כדי לקדם השפעה חיובית בירושלים ובעולם.

הפרוייקטים של המאגד

קורס דיגיטלי 2021

קורס אנליסטים 2021

קורס דיגיטלי 2021

מעבדת חדשנות 2021

האקתון 2022

האקתון 2021

תחרות בינלאומית 2021